Hưởng đặc quyền từ Elmich 50%++ Hưởng đặc quyền từ Elmich 50%++ Hưởng đặc quyền từ Elmich 50%++

Chảo inox

  • Sắp xếp:
Chảo xào inox cao cấp 3 lớp đáy liền Elmich Trimax EL4846OL size 26cm
Chảo xào inox cao cấp 3 lớp đáy liền Elmich Trimax EL4846OL size 26cm

Chảo xào inox cao cấp 3 lớp đáy liền Elmich Trimax EL4846OL size 26cm

989.000₫
Chảo inox 3 lớp Elmich EL-3845 size 24
Chảo inox 3 lớp Elmich EL-3845 size 24

Chảo inox 3 lớp Elmich EL-3845 size 24

696.000₫
Chảo chống dính Inox liền khối Hera EL 8274 size 24cm
Chảo chống dính Inox liền khối Hera EL 8274 size 24cm

Chảo chống dính Inox liền khối Hera EL 8274 size 24cm

550.000₫
Chảo Inox liền khối Elmich EL-3846 size 26cm
Chảo Inox liền khối Elmich EL-3846 size 26cm

Chảo Inox liền khối Elmich EL-3846 size 26cm

899.000₫
Chảo inox nguyên khối Elmich Trimax size 20cm 3846SI
Chảo inox nguyên khối Elmich Trimax size 20cm 3846SI

Chảo inox nguyên khối Elmich Trimax size 20cm 3846SI

650.000₫
Chảo inox 3 lớp nguyên khối Elmich Trimax size 24cm 3846OL
Chảo inox 3 lớp nguyên khối Elmich Trimax size 24cm 3846OL

Chảo inox 3 lớp nguyên khối Elmich Trimax size 24cm 3846OL

696.000₫
Chảo nguyên khối sâu lòng inox 304 cao cấp Trimax EL-3846M-L-OL size 26,28cm
Chảo nguyên khối sâu lòng inox 304 cao cấp Trimax EL-3846M-L-OL size 26,28cm

Chảo nguyên khối sâu lòng inox 304 cao cấp Trimax EL-3846M-L-OL size 26,28cm

999.000₫
Bộ chảo inox chống dính đáy liền Elmich 2102OL size 20, 26cm
Bộ chảo inox chống dính đáy liền Elmich 2102OL size 20, 26cm

Bộ chảo inox chống dính đáy liền Elmich 2102OL size 20, 26cm

1.450.000₫
Chảo inox nguyên khối, chống dính vân đá 3D elmich Trimax EL2417OL size 26cm
Chảo inox nguyên khối, chống dính vân đá 3D elmich Trimax EL2417OL size 26cm

Chảo inox nguyên khối, chống dính vân đá 3D elmich Trimax EL2417OL size 26cm

789.000₫
Chảo Elmich Inox 2 lớp cao cấp đáy liền Tri-max XS EL-3751 size 20cm
Chảo Elmich Inox 2 lớp cao cấp đáy liền Tri-max XS EL-3751 size 20cm

Chảo Elmich Inox 2 lớp cao cấp đáy liền Tri-max XS EL-3751 size 20cm

649.000₫
Giảm 43%
Chảo chống dính Inox dập nguyên khối Elmich Trimax Classic EL-2703OL size 26cm
Chảo chống dính Inox dập nguyên khối Elmich Trimax Classic EL-2703OL size 26cm

Chảo chống dính Inox dập nguyên khối Elmich Trimax Classic EL-2703OL size 26cm

516.000₫ 900.000₫
Chảo inox nguyên khối, chống dính vân đá 3D elmich Trimax EL2415OL size 20cm
Chảo inox nguyên khối, chống dính vân đá 3D elmich Trimax EL2415OL size 20cm

Chảo inox nguyên khối, chống dính vân đá 3D elmich Trimax EL2415OL size 20cm

539.000₫
Chảo inox nguyên khối, chống dính vân đá 3D elmich Trimax EL2418OL size 28cm
Chảo inox nguyên khối, chống dính vân đá 3D elmich Trimax EL2418OL size 28cm

Chảo inox nguyên khối, chống dính vân đá 3D elmich Trimax EL2418OL size 28cm

919.000₫
Chảo hấp đa năng inox liền khối Elmich Trimax CZ EL-3832 size 28cm
Chảo hấp đa năng inox liền khối Elmich Trimax CZ EL-3832 size 28cm

Chảo hấp đa năng inox liền khối Elmich Trimax CZ EL-3832 size 28cm

1.865.001₫
Chảo inox nguyên khối, chống dính vân đá 3D elmich Trimax EL2416OL size 24cm
Chảo inox nguyên khối, chống dính vân đá 3D elmich Trimax EL2416OL size 24cm

Chảo inox nguyên khối, chống dính vân đá 3D elmich Trimax EL2416OL size 24cm

689.000₫
Giảm 15%
Chảo Inox chống dính 3 đáy MaxA EL-376X Size 16-20-24-26
Chảo Inox chống dính 3 đáy MaxA EL-376X Size 16-20-24-26

Chảo Inox chống dính 3 đáy MaxA EL-376X Size 16-20-24-26

475.000₫ 559.000₫
Giảm 15%
Chảo Inox cao cấp 2 lớp đáy liền Elmich Tri-Max Size 20-24-26-28cm
Chảo Inox cao cấp 2 lớp đáy liền Elmich Tri-Max Size 20-24-26-28cm

Chảo Inox cao cấp 2 lớp đáy liền Elmich Tri-Max Size 20-24-26-28cm

696.000₫ 819.000₫
Giảm 1%
Chảo chống dính Inox dập nguyên khối Elmich Trimax Classic EL-2704OL size 20cm
Chảo chống dính Inox dập nguyên khối Elmich Trimax Classic EL-2704OL size 20cm

Chảo chống dính Inox dập nguyên khối Elmich Trimax Classic EL-2704OL size 20cm

710.000₫ 710.001₫
Chảo inox 5 lớp Elmich EL-3262
Chảo inox 5 lớp Elmich EL-3262

Chảo inox 5 lớp Elmich EL-3262

899.000₫
Chảo xào inox cao cấp 3 lớp đáy liền Elmich Trimax EL-3798 size 30cm
Chảo xào inox cao cấp 3 lớp đáy liền Elmich Trimax EL-3798 size 30cm

Chảo xào inox cao cấp 3 lớp đáy liền Elmich Trimax EL-3798 size 30cm

1.099.000₫
Chảo Elmich Inox 2 lớp cao cấp đáy liền Tri-max XS EL-3754 size 28cm
Chảo Elmich Inox 2 lớp cao cấp đáy liền Tri-max XS EL-3754 size 28cm

Chảo Elmich Inox 2 lớp cao cấp đáy liền Tri-max XS EL-3754 size 28cm

899.000₫
Chảo Elmich Inox 2 lớp cao cấp đáy liền Tri-max XS EL-3753 size 26cm
Chảo Elmich Inox 2 lớp cao cấp đáy liền Tri-max XS EL-3753 size 26cm

Chảo Elmich Inox 2 lớp cao cấp đáy liền Tri-max XS EL-3753 size 26cm

825.000₫
Chảo sâu lòng inox 304 Elmich 32cm EL3255
Chảo sâu lòng inox 304 Elmich 32cm EL3255

Chảo sâu lòng inox 304 Elmich 32cm EL3255

1.350.000₫
Giảm 15%
Chảo chống dính Inox 304 cao cấp liền khối Elmich Trimax Cz EL-3836 size 24cm
Chảo chống dính Inox 304 cao cấp liền khối Elmich Trimax Cz EL-3836 size 24cm

Chảo chống dính Inox 304 cao cấp liền khối Elmich Trimax Cz EL-3836 size 24cm

620.000₫ 729.000₫
Lên đầu trang
0
Danh mục So sánh 0 Bộ lọc Tài khoản Giỏ hàng